SERVIS ON LINE

Naše služby jsou zaměřeny na poskytnutí základních informací a osvěty zákazníkům, kteří potřebují operativní a vysoce odborné služby v oblasti volně stojících průmyslových komínů. SERVIS ON LINE slouží jako prostředek zajišťující zákazníkům možnost konzultovat základní problematiky průmyslových komínů zdarma prostřednictvím e-mailu.

Servisní podmínky:

  • Servisní středisko provádí základní poradenskou činnost do 48 hodin po obdržení e-mailové zprávy.
  • Základní informace jsou poskytovány zdarma.
  • Speciální a odborná posouzení jsou honorovány individuálně na základě rozsahu a podmínek požadovaných činností po dohodě s řešitelem expertisy.

V případě požadavků zákazníků jsme připraveni zajistit další technickou činnost ve spolupráci s předními českými a zahraničními specialisty.

Příklady specializovaných činností:

  • Odborné prohlídky a posudky včetně stanovení rozsahu oprav, sanací a rekonstrukcí.
  • Statické posudky komínů, kouřovodů a souvisejících konstrukcí.
  • Expertní posudky energetických zařízení.
  • Posudky tahových poměrů komínů, kouřovodů popř. celých odtahových systémů.
  • Poradenská a konzultační činnost v oboru energetiky a průmyslových komínů.
  • Konzultační a poradenské služby